องค์การคลังสินค้า
font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 ขององค์การคลังสินค้า ที่ได้รับผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิพีเคชั่น ประเทศไทย จำกัด Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ประจำปี 2556imagesline-banner-b

imagesbottom
WCAG2AAA-Conformance