Training
ระบบรับฝากรับจำนำ
ระบบสารบบคดี (e-office)

 

แผนบริหารความเสี่ยง

 
                                                                                                                 
 
 

 

 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2554
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3) 6 ความเสี่ยง

 
 

 
 
 

 
องค์การคลังสินค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
Email : pwowebmaster@moc.go.th / โทร.0-2507-5222