Thai English
วันนี้ :
 
Font Size A A A  
 
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
หน้าหลัก >> แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายต่างๆ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายต่างๆ ข่าว/บทความทั้งหมด
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายต่างๆ
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าแรงกรรมกรขนออกมันเส้น ปี 2554/55 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลด 803 ครั้ง
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าแรงกรรมกรขนออกมันเส้น ปี 2554/55 (ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าแปรสภาพหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้น ปี 2554/55 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลด 857 ครั้ง
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าขนส่งมันสำปะหลัง ปี 2554/55 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลด 867 ครั้ง
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าขนส่งมันสำปะหลัง ปี 2554/55 (ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลด 794 ครั้ง
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าแปรสภาพหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้น ปี 2554/55 (ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลด 968 ครั้ง
ตัวอย่างบิลเงินสด
ดาวน์โหลด 2158 ครั้ง
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ดาวน์โหลด 1956 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
องค์การคลังสินค้า 44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
Email :
pwowebmaster@moc.go.th/ โทร.0-2507-5222