องค์การคลังสินค้า
font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version

การติดต่อสั่งซื้อสินค้า

ติดต่อสั่งซื้อที่ : องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2507-5218-19
โทรสาร : 0-2507-5220
e-mail :
pworice@hotmail.com
internet :
www.pwo.co.th

ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-507-5218 
 

imagesline-banner-b

imagesbottom
WCAG2AAA-Conformance