องค์การคลังสินค้า
font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version


                                                

 
พบเห็นพนักงานและลูกจ้าง อคส. เรียกรับ - เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแจ้งได้ที่ 
นายสุชาติ เตชจักรเสมา ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
โทรศัพท์ 0-2507-5391 
พันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
โทรศัพท์ 0-2507-5367
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
More

imagesline-banner-b

imagesbottom
WCAG2AAA-Conformance