Thai English
วันนี้ :
 
 
 
มติคณะกรรมการ อคส.
ข้อคิดเห็น / เสนอแนะ
ระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบใบประทวนอิเล็กทรอนิกส์ อคส.
WebMail.moc.go.th
 
งานนโยบายรัฐบาล
  ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงกลั่นน้ำมันปาล์มผลิตน้ำมันพืชปาล์ม โครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำปี 2555-2556 (24/04/2557)
  ผลการพิจารณาจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 6/25 (24/04/2557)
  รับสมัครผู้รับประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (22/04/2557)
  การจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5% ) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิต 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 7/2557(10) (17/04/2557)
  การจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิต 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 7/2557(10) (17/04/2557)
  ผลการพิจารณาจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิต 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 5/2557 (11/04/2557)
  ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5 %) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 6/2557 (9) (03/04/2557)
  การจัดหาผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มผลิตน้ำมันพืชปาล์มตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำปี 2555-2556 (02/04/2557)
  การจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 6/2557 (9) (01/04/2557)
  การจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5%) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 6/2557 (9) (01/04/2557)
  ผลการพิจารณาจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิต 2555/56 และปี 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 4/2557 (26/03/2557)
  เเจ้งเปลี่ยนเเปลงประกาศการจำหน่ายข้าวสาร (ข้าวขาว5%) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/56 เเละ 2556/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล โดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเเห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 5/2557 (8) (25/03/2557)
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (21/04/2557)
  ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม และเครื่องพิมพ์ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (21/04/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (28/03/2557)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28/03/2557)
  ร่าง TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57035097431) (26/03/2557)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER (17/03/2557)
  ร่าง TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57035097431) (13/03/2557)
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ (02/10/2556)
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน (05/09/2556)
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (08/07/2556)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า (23/05/2556)
  กำหนดการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (02/05/2556)
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
  การกำกับดูเเลกิจการที่ดีเเละความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม (CG-CSR) (23/04/2557)
  วันคล้ายวันสถาปนา องค์การคลังสินค้า ครบรอบ ๕๙ ปี (22/04/2557)
  องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรมนโยบายเชิงสังคม CSR ร่วมทำบุญ ทาสี เสนาสนะ ณ วัดทองนาปรัง ตำบล บางไผ่ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ (10/03/2557)
  องค์การคลังสินค้าร่วมกับเทศบาลตำบลราชครามเเละชมรมโรงสี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมนโยบายเชิงสังคม CSR เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (10/03/2557)
อ่านทั้งหมด
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อคส.
ร่วมกิจกรรมชมรมเดิน-วิ่ง
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
ดูทั้งหมด
PWO Intranet
สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้ากรุณา login เข้าสู่ระบบค่ะ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
พิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ในภาพ
 
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
แสดงความคิดเห็น
คุณต้องการรับข้อมูลด้านใดของเว็บไซต์มากที่สุด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับฟังความคิดเห็น http://www.tourism.go.th/ http://www.tkc.go.th/
องค์การคลังสินค้า 44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
Email :
pwowebmaster@moc.go.th/ โทร.0-2507-5222