องค์การคลังสินค้า
font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version

ร่วมงานกับ PWO
 
ผู้มีความสนใจสมัครงานกับเรา สามารถสมัครผ่านทาง www.pwo.co.th โดยเลือกเมนูประกาศรับสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงานและบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครงานที่องค์การคลังสินค้ากำหนด ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่องค์การคลังสินค้า 
    
กรอกใบสมัครงานออนไลน์

imagesline-banner-b

imagesbottom
WCAG2AAA-Conformance