ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานระบบรับจำนำสินค้าออนไลน์
ที่เมนูด้านซ้ายมือได้  ขอให้ท่านเรียกใช้งานโดยตรง
ตามที่อยู่ด้านล่าง