ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
องค์การคลังสินค้า
font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version

หน้าหลัก >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
Search
วันที่เริ่ม : icon calendar วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด : con calendar วันที่สิ้นสุด
ค้นหา :
เฉพาะหมวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน ข่าว/บทความทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
icon article องค์การคลังสินค้า "เปิดศูนย์บริการประชาชน อคส."
ดาวน์โหลด 932 ครั้ง
icon article โครงการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Thonburi Warehouse Development Project for the highest benefit)
ดาวน์โหลด 480 ครั้ง
icon article จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด
ดาวน์โหลด 463 ครั้ง
icon article ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ
ดาวน์โหลด 473 ครั้ง
icon article สามีแอบไปกู้เงิน
ดาวน์โหลด 638 ครั้ง
icon article กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ
ดาวน์โหลด 508 ครั้ง
icon article ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ปี 2559
icon article ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อตะกั่ว ขนาด 12 มิลลิเมตร ใช้ในการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560
icon article สรุปการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2559
icon article แผนการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลือ ประจำปี2560(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561)
icon article ขอบเขตงาน (Trem of Reference : TOR) การจัดจ้างตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และรับรองโครงสร้างของท่าเทียบเรือ คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ
icon article ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนด 1 คัน
icon article ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ขององค์การคลังสินค้า
icon article ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
icon article ขอบเขตของงานการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาคลังสินค้าราษฎร์บูรณะในรูปแบบคลังสินค้าทันสมัย ตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
icon article ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
icon article ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ขององค์การคลังสินค้า
icon article ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 4 เรื่อง และข่าว สปน. 1 เรื่อง
ดาวน์โหลด 1432 ครั้ง
icon article ขอบเขตของงานการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าธนบุรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
icon article ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

หน้า : [1]2 3 ถัดไป

imagesline-banner-b

imagesbottom
WCAG2AAA-Conformance