การกำกับดูแลกิจการที่ดี
องค์การคลังสินค้า
font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version

หน้าหลัก >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
icon article กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์การคลังสินค้า
ดาวน์โหลด 457 ครั้ง
icon article นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อคส.
ดาวน์โหลด 521 ครั้ง
icon article คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด 708 ครั้ง
icon article คู่มือสำหรับประชาชนของ อคส.
ดาวน์โหลด 653 ครั้ง
icon article กฎบัตรของคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด 429 ครั้ง
icon article บทบาทของคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด 461 ครั้ง
icon article บันทึกข้อตกลง/รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
icon article การตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 458 ครั้ง
icon article การบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
icon article การบริหารจัดการสารสนเทศ
ดาวน์โหลด 533 ครั้ง
icon article การบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด 395 ครั้ง
icon article การบริหารงานพัสดุ
ดาวน์โหลด 464 ครั้ง
icon article จรรยาบรรณ อคส.
ดาวน์โหลด 395 ครั้ง
icon article ประมวลจริยธรรมของ อคส.
ดาวน์โหลด 784 ครั้ง
icon article ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดาวน์โหลด 598 ครั้ง

หน้า : [1]

imagesline-banner-b

imagesbottom
WCAG2AAA-Conformance